Nyheter - Uutiset

Hyror - Vuokrat

Veckoslut /Viikonloppu

Utomstående / Ulkopuoliset                             340 €

Icke medlemmar (bybor) / Ei jäsenet (kyläläiset) 220 €

Betalande medlemmar / Maksavat jäsenet          160 €

 


Hel dag, kvällsmöte / Koko päivä, iltakokous                  

Utomstående / Ulkopuoliset                             170 €

Icke medlemmar (bybor) / Ei jäsenet (kyläläiset) 100 €

Betalande medlemmar / Maksavat jäsenet           70 €

 


Tag kontakt - Ota yhteyttä

Milla Laurila milla.laurila@rokki.net (050 414 6863 kvällstid / iltaisin)

Annette Laaksonen 050 502 3685